Training 2

Blijvend Betere Samenwerking Creëren

Deze training heeft als doel het vermogen van de deelnemers te vergroten om blijvend betere samenwerkingsrelaties te creëren. Deze training is bedoeld voor ervaren managers en stafmedewerkers. De training bestaat uit drie dagen gespreid over 3 maanden. Centrale gedachte van deze training is dat het gedrag van de ene partij gedrag bij de ander oproept, en dat de beelden die partijen over elkaar hebben daar een belangrijke rol in spelen.

Dag 1 besteden we aan een analyse van de samenwerkingsrelatie die elke deelnemer wil verbeteren. Tevens werken we aan het ontwerp van een eerste stap om de samenwerking binnen de organisatie van de deelnemer te verbeteren. Dag 2 en 3 bestaan elk uit het uitwisselen van de ervaringen van de deelnemers, het nader finetunen van ieders aanpak en uit het ontwerpen van vervolginterventies.


Doel: Interventies ontwerpen en uitvoeren die tot blijvend betere samenwerking binnen een organisatie leiden.
Duur: 3 dagen.
Doelgroep: managers en stafmedewerkers
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 6.
Opbouw:
Dag 1:
– kennismaken en doelen vaststellen;
– analyse van de eigen organisatie met behulp van de modellen uit het boek ‘Samenwerken – de essentie’;
– ontwerp van passende interventies.
Dag 2 en 3:
– uitwisselen van ervaringen, ontwerp van vervolgstappen.
Prijs: € 985,-, inclusief een exemplaar van het boek ‘Samenwerken – de essentie’, exclusief BTW.
Data: altijd op de laatste vrijdag van de maand.
Een training gaat door zodra zich 4 deelnemers hebben aangemeld.
Locatie: een conferentie oord centraal in Nederland

Ja, ik wil me opgeven voor de training ‘Blijvend Betere Samenwerkingsrelaties Creëren’