Samenwerken: de essentie

Bestel het boek
Bestel hier het boek >>>

Creëer verbinding met inzicht in 12 psychologische behoeften

In onze samenleving staat iedereen onder een grote prestatiedruk. Of je nu in het bedrijfsleven of bij de overheid werkt, in een kleine of grote organisatie, of je nu voor jezelf werkt of voor een werkgever: iedereen moet zich elke dag waarmaken, deadlines halen en doelen realiseren.

Die grote prestatiedruk zet ons vermogen om constructief samen te werken onder druk. Want zodra een collega, leidinggevende of externe partij iets doet of nalaat waardoor het behalen van ons doel in gevaar komt of onze belangen geschaad worden, roept dat negatieve emoties op. En dat wordt een probleem op zich. Want we hebben niet geleerd om op een effectieve manier met die emoties om te gaan. We hebben vooral geleerd om elkaar met goede inhoudelijke argumenten te slim af te zijn. Het gevolg is dat mensen zich niet gehoord voelen en collega’s van elkaar vervreemden, met negatieve gevolgen voor hun samenwerking en productiviteit.

In de vele adviesopdrachten, teambuildingsessies en coachopdrachten die ik deed, ontdekte ik dat onze focus op een goede inhoudelijke argumentatie in veel gevallen volledig voorbijgaat aan dat wat er werkelijk speelt tussen mensen. Hoe goed we met elkaar samenwerken wordt in sterke mate bepaald door wat er ‘onder de tafel speelt’ en juist niet besproken wordt.

Hoe moet je daar mee omgaan? Wat moet je doen om een samenwerkingsrelatie die dreigt te verslechteren om te buigen in een gezonde, productieve werkrelatie? Het boek ‘Samenwerken – de essentie’ geeft daar antwoord op.

Wil je een indruk krijgen?
Als je een indruk wilt krijgen van de inhoud van het boek, kun je hier de inhoudsopgave bekijken, de inleiding en een deel van hoofdstuk 1 lezen.

Bestel hier het boek >>>