Teamcoaching

Blijvende verbetering realiseren door verbondenheid te creëren

 

“Life does not make sense without interdependence. We need each other. The sooner we realize that, the better for us all.”

— Erik Erikson, Deens psychotherapeut

Veel voorkomende problemen in teams

Herken je een van de volgende uitspraken?
– We hebben geen gemeenschappelijke richting; het ontbreekt ons aan een inspirerende visie.
– Het is bij ons ieder voor zich, en God voor ons allen.
– Het is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.
– We durven elkaar niet aan te spreken.
– Er bestaat een gebrek aan veiligheid.
– Er is onvrede over het leiderschap.
Vrijwel alle teams worstelen met een of meerdere van deze problemen. Hoe bereik je een blijvende verbetering in het functioneren van het team?

Er zijn net zo veel teamvraagstukken als er teams bestaan. Daarom moet elk teamcoach traject altijd maatwerk zijn.

Onvoldoende diepgang

Elk van de hier boven genoemde problemen kan een aangrijpingspunt vormen voor een teambuilding programma. Je kunt de missie of ‘purpose’ van het team formuleren. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden verhelderen. De principes van feedback –voor de zoveelste keer – bespreken en op elkaar toepassen. Het is allemaal van belang, en kan allemaal nuttig zijn. Toch is het mijn ervaring dat dergelijke ingrepen, hoe verstandig ook, in veel gevallen niet de kern van de problematiek raken die er speelt. De verborgen, onderliggende dynamiek tussen de teamleden wordt niet geraakt. Met als gevolg dat het functioneren van het team niet blijvend verbetert. Daarvoor heb je een doorbraak nodig.

Teamcoaching met blijvend effect

Zoals je op deze website kunt lezen, heb ik een boek geschreven over de manier waarop belangen en behoeften van mensen hun onderlinge samenwerking beïnvloeden (meer daarover vind je hier.) We gebruiken het gedachtengoed van mijn boek om een programma met diepgang te ontwerpen, zodat de onderlinge verbondenheid van de teamleden groeit en er een blijvende verbetering in de samenwerking binnen het team ontstaat.
Daartoe doorlopen we vier stappen:

Stap 1: Aanleiding en doel bespreken

In een intakegesprek bespreken we wat de aanleiding is om het team-functioneren te verbeteren en wat het resultaat van de team-coaching zou moeten zijn. Dat gesprek is meestal een gesprek met de leidinggevende van het team, maar ook de teamleden zelf kunnen mijn eerste gesprekspartner zijn.

Stap 2: Beelden verkennen

Ik hecht er waarde aan om de beelden te verkennen die de verschillende teamleden hebben over het functioneren van het team, en te inventariseren wat hun ideeën zijn over een mogelijk verbeterprogramma. Daartoe houd ik enkele interviews of begeleid ik een groepsbijeenkomst.

Stap 3: Beelden delen en voorstel voor een verbeterprogramma

Op basis van de uitkomsten van de verkenning, doe ik een voorstel voor een verbeterprogramma. Dat doe ik nadat ik de uitkomsten van mijn verkenning met het team gedeeld heb. In onderling overleg kiezen we het thema dat het grootste struikelblok vormt voor het succesvol functioneren van het team.

Stap 4: Aan de slag

Tijdens een of meerdere heisessies gaan we met het gekozen thema aan de slag. Een standaard onderdeel van het programma is dat we het model uit mijn boek gebruiken om het functioneren van het team te analyseren, en te koppelen aan het thema dat het team gekozen heeft. Ik bewaak dat er een veilige, constructieve gesprekssfeer blijft bestaan.

Stap 5: Evaluatie en vooruitblik
Afhankelijk van de vraag of het teamdoel in voldoende mate bereikt is, ronden we het traject af of bedenken we welke stappen nog nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.
 
 

Geïnteresseerd?