Managementtrainingen

Verbeter je samenwerkingsvaardigheden

 

“I was always looking outside myself for strength and confidence, but it comes from within. It is there all the time”

— Anna Freud, Psychotherapeute

Trainingen samenwerkingsvaardigheden

Zoals je hier kunt zien, heb ik een boek geschreven over de manier waarop de (vaak onuitgesproken) belangen en behoeften van mensen bepalend zijn voor de wijze waarop zij met elkaar samenwerken. Het gedachtegoed van dat boek is niet alleen bruikbaar om de samenwerking tussen mensen te verbeteren. Het biedt ook concrete handvatten voor medewerkers en managers om hun inlevingsvermogen te verbeteren en repertoire aan beïnvloedingsvaardigheden te verruimen. Op basis van het gedachtegoed van het boek heb ik twee trainingen ontwikkeld.

1. Training “Verruim je beïnvloedingsvaardigheden”

De meeste mensen proberen in een gesprek invloed uit te oefenen door goede, slimme en inhoudelijk overtuigende argumenten naar voren te brengen. Hoewel dat heel effectief is als er een puur inhoudelijk probleem opgelost moet worden, schiet die aanpak tekort als je iemands gedrag probeert te veranderen. In dat geval resulteert een rationele aanpak vaak in een impliciete wedstrijd met als thema: “Wie van ons tweeën is de slimste?” In deze training leer je als eerste de zorgen, behoeften en gevoelens van de ander te signaleren en te benoemen. Daardoor creëer je echt contact. Die zorgen, behoeften of gevoelens vormen daarna jouw aangrijpingspunt om daadwerkelijke gedragsverandering te realiseren.

 • Doel: verruimen beïnvloedingsvaardigheden
 • Duur: een dag, van 09.30 tot 17.00 uur.
 • Prijs: op basis van offerte
2. Training “Blijvend betere samenwerking creëren”

Doel van deze training is om in een bestaande samenwerkingsrelatie een daadwerkelijke en blijvende verbetering in de samenwerking tot stand te brengen. In de training gebruiken we het analysemodel uit mijn boek om vast te stellen hoe het komt dat de samenwerking tussen twee partijen tekortschiet. Het kan gaan om twee individuen, twee afdelingen maar ook om afdelingen uit verschillende organisaties. Op basis van de analyse stellen we vast welke maatregel of actie het meest geschikt is om de samenwerking te verbeteren. Na de eerste dag passen de deelnemers hun verworven inzichten in de praktijk toe. In het tweede dagdeel bespreken we de resultaten van die toepassing en bepalen we wat er eventueel nog nodig is om de samenwerkingsrelatie verder te verbeteren.

 • Doel: blijvend verbeteren van een bestaande samenwerkingsrelatie​
 • Duur: twee dagdelen, gespreid over een maand
 • Prijs: op basis van offerte
In-company training “Integer management en management van integriteit”

In 2017 heb ik samen met Henriette Wijnen (www.wijnencoaching-consultancy.com) de training “Integer management en management van integriteit” ontwikkeld. Uitgangspunt van deze training is dat integriteit geen aangeboren en onveranderbaar persoonlijkheidskenmerk is, maar dat integer gedrag gestimuleerd of juist belemmerd wordt door de omgeving waarin iemand werkt. Tijdens de training analyseren we gezamenlijk een praktijkvoorbeeld dat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld, en gebruiken we de inzichten uit deze analyse om de deelnemers handvatten te bieden om een integere, veilige organisatiecultuur te creëren.

 • Doel: Aangrijpingspunten bieden om integer gedrag binnen organisatie te bevorderen​
 • Duur: een dag van 09.30 tot 17.00 uur
 • Aantal deelnemers: maximaal 12.
 • Prijs: op basis van offerte.
Early warning scan
Op basis van literatuuronderzoek en onze werkervaring hebben Henriette en ik een “Early Warning Scan ©” ontwikkeld. Dit is een vragenlijst die op een systematische wijze in kaart brengt op welke plaatsen in de organisatie een vergrote kans bestaat op niet-integer dan wel ongewenst gedrag. Dit instrument kunnen we voorafgaand aan de training aan (een geselecteerde groep) medewerkers voorleggen. De resultaten ervan worden anoniem in een rapport weergegeven. De Early Warning Scan © biedt u een objectief beeld van de mate waarin managers en medewerkers in uw organisatie integer gedrag vertonen en geeft tevens een beeld van de risico’s op integriteitsgebied. Op basis van de resultaten kunt u gerichtere interventies doen die een cultuur van veiligheid, vertrouwen en integriteit binnen uw organisatie bevorderen.
 

 

 • Doel: Aangrijpingspunten om integere cultuur binnen een organisatie te bevorderen​
 • Prijs: op basis van offerte.